Monday, September 7, 2009

Sempena Nuzul Quran.


"Bulan Ramadhan ialah bulan yang didalamnya diturunkan AlQuran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dengan yang batil." Kerana itu barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya)dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa)sebanyak hari yang ditinggalkanya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Surah Al-Baqarah : Ayat : 185)

No comments:

Post a Comment