Tuesday, September 15, 2009

Hadis-hadis Ramadhan 8

Dari Amru bin Ash r.a. katanya Rasulullah s.a.w bersabda :
" Perbezaan puasa kita dengan puasa ahli kitab (Yahudi & Nasrani)ialah makan sahur." (Sahih Muslim)

Dari Aisyah r.a. katanya :
"Rasulullah s.a.w. apabila telah masuk sepuluh hari yang terakhir Ramadhan, maka beliau menghidupkan malamnya dengan memperbanyakkan amal ibadat dan membangunkan ahlinya serta mengemaskan ikat pinggangnya (menjauhkan dari mendekati isterinya)." (muttafaq 'alaih)

Dari Aisyah r.a. katanya :
"Sesungguhnya Nabi s.a.w. i'ktikaf pada tiap-tiap sepuluh yang akhir bulan Ramadhan sehingga beliau wafat. Kemudian para isteri beliau meneruskan i'ktikaf seperti itu." (Sahih Muslim)

No comments:

Post a Comment