Sunday, September 6, 2009

Hadis-hadis Ramadhan 4

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasullullah s.a.w. bersabda :
"Apabila seseorang diantara kamu berpuasa maka janganlah ia bercakap kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata : "Sesungguhnya aku berpuasa."(Muttafaq 'alaih)

Dari Hassan ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sseungguhnya Allah s.w.t. pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadhan membebaskan sebanyak 600,000 penghuni neraka, maka apabila pada akhir malam pula, Allah membebaskan sebanyak itu juga bilangan mereka yang lepas." (Riwayat Al Baihaqi)

Dari Aisyah r.a. katanya :
" Sesungguhnya Hamzah bin Amru dan Al Aslami keduanya pernah bertanya kepada nabi s.a.w., katanya :"Mestikah juga aku berpuasa dalam perjalanan?" Padahal biasanya ia rajin berpuasa. Jawab Nabi s.a.w." Jika engkau mahu puasalah, jika tidak berbukalah!" (Sahih Muslim)

No comments:

Post a Comment