Tuesday, December 16, 2008

Rahsia Hijrah

RAHSIA BULAN-BULAN ISLAM SERTA PENGERTIANNYA.

1. Muharram : ertinya yang diharamkan atau dipantangkan kerana dalam bulan ini dilarang menumpahkan darah. Larangan ini berjalan terus sampai datangnya permulaan Islam yang telah memasuhkannya (Al- Baqarah ayat 91)

2. Safar : ertinya kosong atau kuning. Dalam bulan ini semua lelaki bangsa arab dahulu keluar meninggalkan rumah sama ada pergi berperang, berniaga, mengembara dan sebagainya.

3. Rabu'ul Awal : Rabi' ertinya menetap, Awal ertinya pertama. Dalam bulan ini semua lelaki yang tadinya meninggalkan rumah , sudah kembali berada di rumah masing-masing.

4. Rabi'ul Akhir : Rabi' ertinya menetap. Akhir ertinya penghabisan. Dalam bulan ini semua lelaki yang tadi meninggalkan rumah, telah kembali kerumah masing-masing.

5. Jumadil Awal : ertinya kering atau beku. Dalam bulan ini orang arab zaman dahulu mengalami kekeringan air atau air menjadi beku. Parit, sumur, sungai menjadi kering.

6. Jumadil Akhir : ertinya penghabisan atau beku penghabisan. Mereka telah mengalami kekeringan air untuk kali terakhir.

7. Rejab : ertinya mulia. Bangsa arab dahulu memuliakan bulan ini dengan 4 cara iaitu :

 - 1 Rejab : menyembelih ana unta sebagai korban.

 - 10 Rejab : kembali menyembelih korban tetapi tidak lagi anak unta. Amalan ini dibatalkan             dengan kedatangan Islam.

 - Diharamkan berperang, setelah kedatangan Islamlarangan ini tetlah dibatalkan.

 - Tannggal 1 Reab mereka akan membuka pntu Kaabah siang dan malam agar dapat beribadat       sepuasnya.

8. Syaaban : ertinya berserak-serak. Dalam bulan ini orang arab zaman dahulu berserak ke lembah-lembah mencari air disebabkan disebabkan kekeringan air. Dinamakan juga berserak untuk mencari kebajikan.

9. Ramadhan : ertinya panas terik atau terbakar. Cuaca bulan ini di Jazirah Arab sangat terik hingga orang berjalan kaki dipadang pasir tanpa alas pasti kakinya melecur.

10. Syawal : ertinya naik. Pada bulan ini bla orang arab hendak naik unta, dipukulnya belakang unta lalu ekornya naik sedangkan pada bulan lain tidaklah demikian.

11. Zulkaedah : Dzul ertinya yang empunya, Kaedah ertunya duduk. Bullan ini semua lelaki tinggal dirumah, tiada yang bermusafir atau mengembara.

12. Dzulhijjah : Dzul ertinya yang empunya, Hijjah ertinya Haji. Dalam bulan inilah umat manusia sejak Nabi Adam melakukan ibadah Haji.

No comments:

Post a Comment