Monday, November 9, 2009

Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS)


Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS) adalah suatu hari khas yang disambut pada 8 November setiap tahun, bagi memperingati peranan dan sumbangan Jururancang Bandar dalam pembangunan mampan dan mewujudkan persekitaran kehidupan berkualiti. Sambutan ini telah bermula sejak 56 tahun lalu, untuk mengingati betapa pentingnya
Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa di dalam membina persekitaran dan kualiti hidup yang sempurna dan selesa. Kini HPBS disambut di hampir 30 buah negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Sejak 1988, sambutan hari ini telah menjadi acara tahunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia. Hari Perancangan Bandar Sedunia 2009 akan disambut pada 9 November 2009.

Pembangunan Mampan - Rakyat Didahulukan sebagai tema sambutannya untuk tahun 2009.

No comments:

Post a Comment